روز: می 4, 2021

پزشکی از راه دور: واقعیت جدید بهداشتی

پزشکی از راه دور: واقعیت جدید بهداشتی

پیش از مارس 2020 ، پزشکی از راه دور خدمتی بود که به ندرت استفاده می شد. معمولاً چت ویدیویی با پزشک خود یا دریافت مراقبت پزشکی از طریق تلفن یا از طریق ایمیل معمول نبود. با این حال ، از زمان ابتلا به بیماری همه گیر COVID-19 ، پزشکان بیشتری به منظور ارتباط با بیماران و ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی ، به پزشکی از راه دور روی می آورند.

Read More