روز: نوامبر 20, 2020

چرا شما باید برنامه سلامتی کارمندان خود را برای سلامت دیجیتال تطبیق دهید

همه گیری مداوم COVID-19 تقریباً همه چیز را در مورد نحوه زندگی و از برخی جهات ، چگونگی حفظ سلامتی خود تغییر داده است. در نتیجه ، برنامه های تندرستی کارمندان همچنین باید با توجه به تغییر در عادات کارکنان ، از جمله پویایی کار / زندگی آنها ، با زمان فعلی سازگار شوند ، زیرا 62٪ از کارمندان ایالات متحده به دلیل همه گیری (به گفته همه جانبه) به کار خود در خانه ادامه می دهند

Read More