سرورهای جدید سیسکو با پورت – Mehr VPN

سرورهای جدید سیسکو با پورت – Mehr VPN

با توجه به اختلالات اینترنت برای برخی کاربران که با مشکل اتصال به سرورهای سیسکو داشتند سرورهای جدید راه اندازی شد که باید با پورت مربوطه وارد شوند :
usc.goadd.net:510
ukc.goadd.net:510
برای مشاهده سرورهای به لیست آدرس سرورها مراجعه کنید