آخرین وضعیت سرویسها – Mehr VPN

آخرین وضعیت سرویسها – Mehr VPN

در حال حاضر تمامی سرویسها بدون مشکل فعال هستند . پروتکل SSTP به لیست سرویسها اضافه شد و سرویس ساکس ۵ از لیست سرویسها حذف گردید .
برای دریافت اکانت تست به ربات @mehrvpnbot